Hypotéka a pojištění. Co se skutečně vyplatí?

Hypoteční úvěr vám na jednu stranu umožní pořídit si vysněnou nemovitost, na druhou stranu je to finanční závazek na desítky let. „Co si počnu, když nebudu moct hypotéku splácet?“ je častá a také správná otázka. Výpadek příjmů nebo jiné nečekané události mohou s vaším rozpočtem nepříjemně zamávat a pravidelné splátky hypotéky jsou další přítěží. Pojištění schopnosti splácet hypotéku je tak lákavou možností, kterou banky nabízejí spolu s uzavřením smlouvy o hypotéce. Vyplatí se ale toto „bankopojištění“?

Na úvod je třeba říct, že jediné pojištění nutné k získání hypotéky, je pojištění nemovitosti, kterou úvěr zajišťujete. Je to logické, pro banku je to záruka, že i v případě totálního zničení zastavené nemovitosti dostane zpět půjčené peníze.

Pojištění schopnosti splácet je pak už pouze jistým doplňkovým pojištěním, které není pro získání hypotéky většinou nezbytné. Výhodou jeho sjednání v bance je, že díky němu můžete dostat slevu z úrokové sazby hypotéky a banka vám úvěr o něco zlevní. Cena produktu se v jednotlivých bankách liší, nejčastěji se vypočítává jako procentní část z hodnoty úvěru, případně měsíční splátky, přičemž cena pojištění dosahuje podle zvoleného balíčku přibližně pěti až devíti procent měsíční splátky.

Přísné podmínky

Bankopojištění nemá jen světlé stránky. Banky zpravidla tuto pojistku nabízejí pouze v rámci předem nastavených balíčků, které se dělí na dva až tři typy. První varianta obsahuje většinou krytí rizika úmrtí, invalidity třetího stupně a pracovní neschopnosti od 30. nebo 60. dne. Obsáhlejší balíček pak vedle výše uvedených rizik obsahuje ještě pojištění ztráty zaměstnání.

Podmínky, za kterých bude pojišťovna plnit (peníze půjdou přímo bance), jsou vůči klientům často velmi přísné a v reálu se stává, že pojišťovna na základě smluvních ujednání neplní. Většinou nelze v rámci této smlouvy pojistit invaliditu prvního a druhého stupně, které jsou statisticky mnohem častější a také výrazným způsobem omezují schopnost jedince si samostatně vydělávat. V případě úmrtí pak může pojistka pokrýt sice splátku jistiny úvěru, ale příbuzní už nedostanou žádné prostředky navíc.

Bankopojištění má smysl, ale…

Je důležité mít také na paměti, že tato pojistka není klasickým životním pojištěním, a mimo jiné z ní nelze čerpat ani daňové výhody. Po právní stránce se pak jedná o smlouvu mezi bankou (pojistníkem) a pojišťovnou, klient je v tomto případě pouze pojištěným. Když pojišťovna odmítne plnit, má klient pouze omezené možnosti, jak se bránit. V případě refinancování úvěru u jiné banky toto pojištění zaniká a je třeba ho sjednat případně znovu.

To všechno jsou reálné důvody, kvůli kterým je potřeba toto úvěrové pojištění zvážit. Pokud jste po přečtení předchozích řádků nabyli dojmu, že úvěrové pojištění nemá nikdy smysl, není to úplně tak. V případě správného posouzení vaší rodinné, finanční a zdravotní situace a vhodného výběru pojistného balíčku můžete reálně ušetřit díky nižší úrokové sazbě hypotéky tisíce korun. Bankopojištění se rovněž může hodit starším žadatelům o hypotéku, kteří si nechtějí či nepotřebují platit samostatné životní pojištění, jehož význam s přibývajícím věkem klesá. Cena úvěrového bankopojištění nemusí být u některých bank závislá na věku klienta, což je výhoda oproti životní pojistce, kde věk klienta vždy ovlivňuje výši placeného pojistného.

Řešení? Vlastní pojistka

Právě sjednání vhodně vybraného soukromého životního pojištění namísto „bankopojištění“ je optimálním řešením pro ty, kteří chtějí sice ušetřit, ale zároveň chtějí mít oporu pro sebe a své blízké v těžkých situacích, jako jsou úrazy, vážné choroby, invalidita nebo úmrtí. Kvalitní životní pojistka, kterou si můžete nastavit skutečně podle vlastních potřeb, vám pomůže jak se splácením hypotéky, tak zajistí dostatek prostředků i pro udržení vašeho životního standardu. Může se také stát, že pro banku bude vaše soukromá životní pojistka dostatečnou garancí schopnosti splácet, a nabídne vám lepší úrokovou sazbu, aniž byste museli sjednávat pojištění v bance. Záleží vždy na konkrétní situaci klienta a podmínkách banky. Šikovný hypoteční poradce vám v tomto ohledu může hodně pomoct.

Plánujete pořízení hypotéky a nejste si jistí, jaké krytí rizik spojených s jejím splácením je pro vás to pravé? Pojďme si na to sednout společně. Vše spočítáme s ohledem na vaše individuální možnosti a najdeme pro vás to nejvhodnější řešení.